Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
Sníh nad tabulí
Aktuality, fotogalerie
Aktuální školní rok:
   Od listopadu do prosince probíhal v rámci hodin tělesné výchovy plavecký výcvik na bazéně v Břidličné. IK ...
   Po bohaté vánoční nadílce se děti a jejich třídní paní učitelky vydaly na vycházku do lesa. Žáci došli až ke krmelci, který bohatě vyzdobili vánočními ozdobami pro zvířátka....
   Poslední den před vánočními prázdninami 22.12.2016 jsme začali povídáním o tom jak to chodilo v domácnostech za dávných časů, kdy ještě nebyla televize, pračka, počítač a...
   V poslední hodině výtvarné výchovy a pracovních činností vytvářeli žáci 3. až 5. ročníku vánoční ozdoby pro zvířátka z ovoce a zeleniny, které sami donesli do školy. Ozdoby...
   Poslední hodinu matematiky v roce 2016 jsme strávili trochu netradičně. S použitím interaktivní tabule a tabletů žáci soutěžili v kvízu, který prověřil jejich matematické znalosti....
   I do naší školy přijel v prosinci speciální autobus tzv. ODISbus. Přímo v něm probíhala hodina zaměřená na ekologický přínos cestování veřejnou dopravou. Žáci naší školy...
   V úterý 13.12.2016 proběhl v rámci odpoledního vyučování na naší škole projekt Zdravé zoubky. Žákům 1. až 5. ročníku přednášela studentka oboru dentální hygieny v Brně...
   V hodinách přírodovědy se žáci 4. ročníku učí také pomocí pokusů a vlastního pozorování. Jejich první pokus měl dokázat, jak působí tzv. kyselý déšť na rostliny. Při...
   Dlouhé 3 roky vedl florbalový kroužek v naší ZŠ pan farář Marek Žukowski (kterému za to moc děkujeme), ale v létě byl ke zklamání našich florbalistů, převelen do jiné farnosti....
   Základní škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace přijme kvalifikovanou učitelku, učitele 1. stupně ZŠ. Žádosti s životopisem zasílejte na e-mail: reditelka@zs-malamoravka.cz....
   Srdečně zveme na besedu s autorem knihy....
   V pondělí 5.prosince nás ve školní družině navštívili Mikuláš s andělem. Čerta letos s sebou neměli, prý se jim někde zatoulal. Mikuláš četl z listiny hříšníků dobré...
   Pomalu končí rok 2016 a s ním letošní účast v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět! Podívejme se tedy, jak jsme letos byli úspěšní. 1) Za rok 2016 se nám podařilo splnit...
   Letošní třetí ročník dětských olympijských her (DOH) se dostal do své první třetiny. Máme za sebou šest disciplín a prozatím se na čele pevně usadila dvojice Julinka Hulejová...
   Po loňské premiéře, kdy naše škola poslala dárek pod stromeček dvěma dětem z Dětského domova v Ostravě, jsme letos zvolili domov nám vzdáleností bližší - ten v Lichnově u...